Vi är legitimerade sjuksköterskor/barnmorskor, Auktoriserad sexualrådgivare, sexologisk handledare för olika yrkesgrupper samt KBT-terapeut.
Har lång yrkeserfarenhet av kliniskt sexologiskt arbete.
Vi arbetar med rådgivning och samlevnadsterapi för par och enskilda.
Till oss kan du/ni komma med sexuella problem av olika slag.
Vi samarbetar med familjerådgivningar, psykoterapeuter, psykologer, läkare m.fl.

Vi vänder oss till par, kvinnor, män och ungdomar.


Vi kan hjälpa dig med
 • Bristande lust
 • Vill olika mycket
 • Impotens
 • Erektionsstörningar
 • Smärttillstånd
 • Orgasmstörningar
 • Sexualitet efter barnets födelse
 • Klimakteriebesvär
 • Rådgivning
 • Parterapi - individualterapi
 • Preventivmedelsrådgivning
 • KBT-terapi ex. panikångest
 • Mindfulness
 • Sexologisk handledning för olika yrkesgrupper


Medlemmar av Svensk förening för sexologi (SFS), Nordic association for clinical sexology (NaCs), Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) samt Barnmorskeförbundet.